Logo  
INZERCE
Ceník inzerce
1/1 strana (obálka) 35 000 Kč
1/1 strana (vnitřní) 30 000 Kč
1/2 15 000 Kč
1/3 10 000 Kč
1/4 8000 Kč
banner 5000 Kč
Ceny uvedeny bez DPH

Formáty inzerce
2/1 spad (plný formát bez okrajů) 420x297 mm
2/1 zrcadlo 300x257 mm
1/1 spad 210x297 mm
1/1 zrcadlo 180x257 mm
1/2 výška spad 109x297 mm
1/2 výška zrcadlo 88x257 mm
1/2 šířka spad 210x147 mm
1/2 šířka zrcadlo 180x295 mm
1/3 výška spad 77x297 mm
1/3 výška zrcadlo 57x257 mm
1/3 šířka spad 210x104 mm
1/3 šířka zrcadlo 180x84 mm
1/4a výška zrcadlo 43x257 mm
1/4a výška spad 63x297 mm
1/4b spad 108x147 mm
1/4b zrcadlo 88x126 mm
1/4c zrcadlo 180x61 mm
1/4c spad 210x81 mm

Podmínky pro přijetí inzerce:
Podklady musí splňovat základní podmínky:
1. Správný rozměr
2. Tiskové rozlišení 300 DPI
3. Barevný režim CMYK
4. Barevný výtisk (dodání náhledu)

Formáty inzerce
EPS, JPEG, TIF, PDF

Formáty inzerce
Prosím dodávejte nejlépe na CD nebo e-mailem. U velkých objemů dat je možné použít komprimované formáty .sit, .zip vše pro McIntosh.